Dane konta

Instrukcja obsługi aplikacji

Opis funkcji wraz ze screenam'y aplikacji

Dane konta

Aplikację można zsynchronizować z kontem internetowym na portalu listonclick. Synchronizacja ta umożliwią dokładną analizę danych które zostały zakupione wykorzystując aplikacje onClick. Dane z list zakończonych synchronizowane są z portalem automatycznie, dzięki czemu użytkownik nie musi tego dokonywać samemu. Jedynie w przypadku braku dostępu do Internetu konto może wymagać synchronizację ręczną poprzez przycisk w górnym prawym rogu „synch”.

Aplikacje onClick kojarzy się z kontem internetowym przy pomocy adresu email. W formularzu należy podać poprawny adres email. Jeżeli takie konto zostało już wcześniej założone w portalu listonclick wtedy aplikacja zostanie od razu skojarzona z tym kontem, jeżeli nie ma takiego konta wtedy należy podać hasło do logowania i konto zostanie stworzone automatycznie.

Zaletą tego rozwiązania jest to że do jednego konta można przypisać wiele aplikacji i tylko w jednym koncie generować zestawienia i raporty z wydatków.